Abstract:
Донка Славейкова (1877-1937) е дъщеря на българския поет Петко Славейков и съпругата му Ирина. Юристка по образование.
 
Creator:
Ателие ”Г. С. Хитров”
 
Created:
1872
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фонд ”Петко и Пенчо Славейкови”
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180024
 
IsFormatOf:
Инв. № 38
 
Subject:
юрист; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople