Current View
Citation link:
Title:
Публичното предлагане на ценни книжа : Автореферат / Ясен Любенов Николов ; Науч. ръководител Ангел Калайджиев
 
Creator:
Николов, Ясен Любенов; Калайджиев, Ангел Симеонов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор по право", професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право - Търговско право) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Гражданскоправни науки" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Ценни книжа правни проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001158844
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николов, Ясен Любенов
 
245:
Публичното предлагане на ценни книжа :| Автореферат /| Ясен Любенов Николов ; Науч. ръководител Ангел Калайджиев
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 376.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
34 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор по право", професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право - Търговско право)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Гражданскоправни науки"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Ценни книжа| правни проблеми.
 
700:
Калайджиев, Ангел Симеонов| науч. ръководител