Abstract:
Димитър Петров Кудоглу.
 
Creator:
Себах, Паскал
 
Created:
1886
 
Spatial:
Константинопол, Турция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490886
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208К; оп. 1; а.е. 709.
 
Subject:
търговец; благотворител; 1880; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople