Citation link:
 • Български лѣтописенъ разсказъ отъ края на ХVІІ вѣкъ : (Като градище за историята на българский езикъ) : [статия] / Отъ М. Дринова. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 2, кн. 3 (1882), с. 1-19.
  • [c. 1]
  • [c.] 2
  • [c.] 3
  • [c.] 4
  • [c.] 5
  • [c.] 6
  • [c.] 7
  • [c.] 8
  • [c.] 9
  • [c.] 10
  • [c.] 11
  • [c.] 12
  • [c.] 13
  • [c.] 14
  • [c.] 15
  • [c.] 16
  • [c.] 17
  • [c.] 18
  • [c.] 19