Current View
Citation link:
Title:
Модел за оптимизиране на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по български език и литература за началния етап на основната образователна степен : Автореферат / Рени Илиева Рангелова ; Науч. ръководители Нели Иванова, Вася Делибалтова.; Model for optimization of the common core standards for Bulgarian language and literature of the basic education Reny Ilieva Rangelova
 
Creator:
Рангелова, Рени Илиева; Rangelova, Reni Ilieva; Иванова, Нели Стоянова науч. ръководител; Делибалтова, Вася Крумова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за придобиване на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. Дидактика 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Български език методика на преподаването за основни училища.; Литература методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001130017
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Рангелова, Рени Илиева
 
245:
Модел за оптимизиране на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по български език и литература за началния етап на основната образователна степен :| Автореферат /| Рени Илиева Рангелова ; Науч. ръководители Нели Иванова, Вася Делибалтова.
 
246:
Model for optimization of the common core standards for Bulgarian language and literature of the basic education| Reny Ilieva Rangelova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 7.524 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
68 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. Дидактика| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Български език| методика на преподаването| за основни училища.| Литература| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Rangelova, Reni Ilieva| Иванова, Нели Стоянова| науч. ръководител| Делибалтова, Вася Крумова| науч. ръководител