Abstract:
Подпоручик Васил Черкезов през Балканската война.
 
Created:
1913
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491856
 
IsFormatOf:
ДА Кюстендил; ф. 281К; оп. 2; а.е. 61; л. 3.
 
Subject:
Балкански войни; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers