Current View
Title:
Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езиковите дисциплини : Автореферат / Росица Александрова Пенкова.; Speech genres in language teachers’ countuous education Rositsa Aleksandrova Penkova
 
Creator:
Пенкова, Росица Александрова; Penkova, Rosica Aleksandrova
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на науч. степен "доктор на науките", област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление: 1.2. Педагогика на обучението по... (методика на обучението по бълг. език) СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Учители подготовка.; Продължаващо обучение.; Езикознание методика на преподаването.; Чужди езици методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
001:
001145614
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пенкова, Росица Александрова
 
245:
Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езиковите дисциплини :| Автореферат /| Росица Александрова Пенкова.
 
246:
Speech genres in language teachers’ countuous education| Rositsa Aleksandrova Penkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.048 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
59 с. :| с цв. ил., диагр., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на науч. степен "доктор на науките", област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление: 1.2. Педагогика на обучението по... (методика на обучението по бълг. език)| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Учители| подготовка.| Продължаващо обучение.| Езикознание| методика на преподаването.| Чужди езици| методика на преподаването.
 
700:
Penkova, Rosica Aleksandrova