Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет. т. 8
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte de Medicine Veteinaire, t.8
 
Date of Issue:
1932
 
Publisher:
Кооперативна печатница Гутенберг
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Москов, М. Устройство на трахеалния скелет при домашните бозайници. Принос към механиката на трахеалните хрущяли, 1-33; Начев, Б. Хемограмата на Schilling в нейното приложение във вътрешната ветеринарна медицина, 39-56; Иванов, К. Dermatitis granulosa s. verminosa, 57-78; Петров, С. Влиянието на витамините върху асимилацията на същинските хранителни вещества с оглед на авитаминозата у животните, 83-130; Радев, Т. Микроорганизмите в предстомашията на преживните домашни животни и тяхното физиологично значение, 139-154; Йорданов, М. Значението на хладилника за зреене и запазване на бялото саламурено сирене и кашкавал, 161-188; Ангелов, С., Пашов, И. Принос към изучаването на болестта agalactia contagiosa по овцете, 193-200; Павлов, Г. Нашата търговия с животни и животински продукти и ветеринарните конвекции, 225-289; Краузе, К., Иванов, К. Изследвания върху генуинните изменения на задната праздна вена у говедото и бивола, 293-317; Йорданов, М. Подсирване на млякото и един случай на неподсирване на овчето мляко, 321-338; Радев, Т. Телесната температура на бивола, 345-374; Проданов, П. Принос към пероралната терапия на птичата спирохетоза, 377-386; Калоянов, А. Организационни начала във ветеринарната служба у нас, 389-426; Хаджидимитров, П. Форма и продуктивност при домашните животни, 431-450; Русев, Хр. Съдържание на тифус и Brucella brotus Bang аглутинини и хемолизини (Hammelbluthaemoltsine) в кръвта на нормални зайци, 457-463, Йорданов, М. Върху определяне възрастта на биволските телета в едно-месечна възраст, 465-480; Попов, П. Принос към токсикологията на Tanacetum vulgare, 485-492