Citation link:
 • ТՃрскіи бՃкварь за Българскы-ты юношы, кои-то желаѧтъ съсъ полесенъ способъ да полՃчатъ добро начало на ТՃрскїатъ іазыкъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
  • Предговоръ
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Оурокъ 1-вый. Заради колко се писмена-та на ТՃрскїй ιазыкъ
   • [с.] 5
  • Оурокъ 2-рый. Слова, които са непознаватъ без нокти [1] каквиса
   • [с.] 6
  • Оурокъ 3-тїй. Слова, кои-то се съединѧватъ съ предидՃщи-те и съсъ слѣдՃющи-те слова
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Оурокъ 4-тый. Разны ѻбрази, кои-то прїиматъ бՃкви-те на тՃрскї-атъ ιазыкъ[...]
   • [с.] 9
   • Таблица 1. Четыри разни ѻбрази
    • [с.] 10
    • [с.] 11
  • Оурокъ 5-тый. Заради повче изѣсненїе на начални-те за ѻбрази-те на тՃрски-те бՃкви[...]
   • Таблица 2.
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
  • Оурокъ 6-тый. Писмена-та на тՃрскїй ιазыкъ[...]
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • липсват с. 17-64