Current View
Citation link:
Title:
Традиционни и нови проявления на виртуалната реторика в онлайн медийна среда : Автореферат / Десислава Благоева Антова ; Науч. ръководител Иванка Мавродиева.
 
Creator:
Антова, Десислава Благоева; Мавродиева, Иванка Тодорова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.3 Философия - Реторика - "Реторика във виртуална среда" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Реторика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Реторика.; Интернет.; Социални мрежи.; Комуникация.
 
*** *** ***
 
001:
001154290
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Антова, Десислава Благоева
 
245:
Традиционни и нови проявления на виртуалната реторика в онлайн медийна среда :| Автореферат /| Десислава Благоева Антова ; Науч. ръководител Иванка Мавродиева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 563.4 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
38 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.3 Философия - Реторика - "Реторика във виртуална среда"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Реторика"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Реторика.| Интернет.| Социални мрежи.| Комуникация.
 
700:
Мавродиева, Иванка Тодорова| науч. ръководител