Current View
Title:
Изследване комбинираното приложение на методите за двигателно натоварване в урока по физическо възпитание и спорт за регулиране интензивността и развитие на физическата дееспособност (1-4 клас) : Автореферат / Апостол Господинов Божиков ; Науч. ръководител Крася Каваклова.; Examination of the combined application of the physical exertion methods in physical education classes regarding regulation of the intensity and development of the physical capacity (1-4 grades ) Apostol Gospodinov Bozhikov
 
Creator:
Божиков, Апостол Господинов; Bozikov, Apostol Gospodinov; Каваклова, Крася Йорданова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен 1.3 "Доктор по педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Физическо възпитание методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001144089
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Божиков, Апостол Господинов
 
245:
Изследване комбинираното приложение на методите за двигателно натоварване в урока по физическо възпитание и спорт за регулиране интензивността и развитие на физическата дееспособност (1-4 клас) :| Автореферат /| Апостол Господинов Божиков ; Науч. ръководител Крася Каваклова.
 
246:
Examination of the combined application of the physical exertion methods in physical education classes regarding regulation of the intensity and development of the physical capacity (1-4 grades )| Apostol Gospodinov Bozhikov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 431.8 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
41 с. :| с ил., табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен 1.3 "Доктор по педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Физическо възпитание| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Bozikov, Apostol Gospodinov| Каваклова, Крася Йорданова| науч. ръководител