Citation link:
 • Геометрия / Кирил Банков, Теодоси Витанов.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • УВОД
  • СЪДЪРЖАНИЕ
  • 1. Аксиоми в училищния курс по геометрия
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
  • 2. Еднаквости в равнината
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
  • 3. Композиция на еднаквости. Класификация на еднаквостите
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
  • 4. Аксиоматика на Вайл
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
  • 5. Хомотетия
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
  • 6. Подобност
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
  • 7. Лице на многоъгълник
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
  • 8. Афинитети. Афинни задачи
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
  • 9. Степен на точка относно окръжност
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
  • 10. Инверсия
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
  • 11. Теореми на Менелай и на Чева
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
  • 12. Окръжност на деветте точки. Теорема на фойербах
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
  • 13. Теорема на Микел. Права на Симсън
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
  • 14.Тристенен и многостенен ъгъл. Косинусова теорема за тристенен ъгъл
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
  • 15. формула на Ойлер. Правилни многостени
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
  • Отговори и упътвания на задачите
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
  • Азбучен указател
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
  • Литература
   • [стр. 160]
  • Задна корица