Current View
Citation link:
Title:
Митични фигури в съвременния френскоезичен роман : Автореферат / Антоанета Валентинова Робова ; Науч. ръководители Дина Манчева, Ален Монтандон.; Mythical figures in the contemporary francophone novel Antoaneta Valentinova Robova
 
Creator:
Робова, Антоанета Валентинова; Robova, Antoaneta Valentinova; Манчева, Дина Савова науч. ръководител; Монтандон, Ален науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за признаване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Фр. лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Романистика", Унив. Блез Паскал Клермон-Феран II 2012; Библиогр. с. 38-41; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Роман, френски теми, образи, сюжети; Митология в литературата.
 
*** *** ***
 
001:
001149285
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Робова, Антоанета Валентинова
 
245:
Митични фигури в съвременния френскоезичен роман :| Автореферат /| Антоанета Валентинова Робова ; Науч. ръководители Дина Манчева, Ален Монтандон.
 
246:
Mythical figures in the contemporary francophone novel| Antoaneta Valentinova Robova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 652.8 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
41 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за признаване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Фр. лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Романистика", Унив. Блез Паскал Клермон-Феран II| 2012
 
504:
Библиогр. с. 38-41
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Роман, френски| теми, образи, сюжети| Митология| в литературата.
 
700:
Robova, Antoaneta Valentinova| Манчева, Дина Савова| науч. ръководител| Монтандон, Ален| науч. ръководител