Citation link:
Abstract:
Вътрешността на църквата при манастира ”Св. Кирик и Юлита”.
 
Spatial:
България, Асеновград
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Борис Словачевски
 
RightsHolder:
Юрий Борисович Словачевски
 
Identifier:
F14370387450470
 
Subject:
църква; манастир; интериор; AthPlus