Citation link:
 • Молебны каноны ко свѧтомՃ славномՃ мՃченикՃ Минѣ за изгՃбена вещь и ко св. свѧщенномՃченикՃ Антипѣ за зѫбоболь и главоболъ и за дрՃги болѣсти
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригинлната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдислѻвіе
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
  • Просите, и датсѧ вамъ : ищите, и обрѧщете : толцы тѣ, и отверзетсѧ вамъ[...]
   • [с. VІ]
  • Послѣдованіе молебное. Пѣніе ко светомՃ славномՃ мՃченикՃ Минѣ, за изгՃбенѫ вещь
   • [с. 7]
   • Пѣснь A
    • [с.] 8
   • Пѣснь Г
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Пѣснь Д
    • [с.] 11
   • Пѣснь Є
    • [с.] 12
   • Пѣснь з [ѕ]
    • [с.] 13
   • єктения мала
   • прокіменъ гласъ Д
   • Отъ Mаттеа светаго Євангеліа чтеніе
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Пѣснь з
    • [с.] 16
   • Пѣснь И
    • [с.] 17
   • Пѣснь Ѳ
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Молитва светомՃ мՃченикՃ Минѣ
    • [с.] 21
  • Послѣдованіе молебное. Пѣніе ко светомՃ свещенномՃченикՃ Антипѣ. за зѫбоболь, и главоболь
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • Пѣснь А
    • [с.] 24
   • Пѣснь Г
    • [с.] 25
   • Пѣснь Д
    • [с.] 26
   • Пѣснь Є
    • [с.] 27
   • Пѣснь ѕ.
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Отъ ЛՃки светаго євангеліе чтеніе
    • [с.] 30
   • Пѣснь З
    • [с.] 31
   • Пѣснь и
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Пѣснь Ѳ
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Молитва светомՃ свещенномՃченикՃ Антипы
    • [с.] 37
    • [с.] 38
  • Мѣсеца априліа въ аі день, Житіє и страданіє светаго свещеномՃченика Антипы, Єпископа Пергама Асійскаго (анодолъ)
   • [с. 39]
   • [с.] 40
  • Мѣсеца ноемвріа въ аі день, Страданіє светаго мՃченика Мины
   • [с. 41]
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
  • ПоՃченіе полѣзно
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с. 48]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]