Current View
Citation link:
Title:
Изменения в кохезията при синхронен превод : Върху англо-български материал Автореферат / Десислава Ангелова Тодорова ; Науч. ръководител Палма Златева.
 
Creator:
Тодорова, Десислава Ангелова; Златева, Палма Кирилова науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Пълното име на науч. ръководител е Палма Кирилова Златева-Желева; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец. 05.04.16 Теория и практика на превода (Англ. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Англицистика и американистика"; Библиогр. с. 52-55; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Превод.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодорова, Десислава Ангелова
 
245:
Изменения в кохезията при синхронен превод :| Върху англо-български материал| Автореферат /| Десислава Ангелова Тодорова ; Науч. ръководител Палма Златева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 897 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
56 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на науч. ръководител е Палма Кирилова Златева-Желева
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец. 05.04.16 Теория и практика на превода (Англ. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Англицистика и американистика"
 
504:
Библиогр. с. 52-55
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Превод.
 
700:
Златева, Палма Кирилова| науч. ръководител