Current View
Title:
Определяне потенциала на плазмата и ФРЕЕ в плазма за термоядрен синтез : Автореферат / Ембие Юзеир Хасан-Тонева ; Науч. ръководител Цвятко Попов.; Plasma potential and electron energy distribution function estimation in fusion plasma Embie Yuzeir Hasan-Toneva
 
Creator:
Хасан-Тонева, Ембие Юзеир; Hasan-Toneva, Embie Juzeir; Попов, Цвятко Кръстев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.1 Физ. науки, спец.: Физика на плазмата и газовия разряд СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2018; Библиогр. л. 33-37; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Плазма.; Ядрени реактори.
 
*** *** ***
 
001:
001141835
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Хасан-Тонева, Ембие Юзеир
 
245:
Определяне потенциала на плазмата и ФРЕЕ в плазма за термоядрен синтез :| Автореферат /| Ембие Юзеир Хасан-Тонева ; Науч. ръководител Цвятко Попов.
 
246:
Plasma potential and electron energy distribution function estimation in fusion plasma| Embie Yuzeir Hasan-Toneva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.610 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
37 л. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.1 Физ. науки, спец.: Физика на плазмата и газовия разряд| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2018
 
504:
Библиогр. л. 33-37
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Плазма.| Ядрени реактори.
 
700:
Hasan-Toneva, Embie Juzeir| Попов, Цвятко Кръстев| науч. ръководител