Citation link:
 • Начрьтание на всеобщѫ исторіѭ за пръвоначялны училища
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [За прьвоначялно изученіе на Всеобщѫ-тѫ Исторіѭ]
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Въведеніе
   • [с. 1]
   • [с.] 2
  • Древня исторія
   • 1. Егыптяне
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • 2. Вавилоняне и ассиріяне
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • 3. Евреи
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • 4. Финикіяне
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • 5. Карѳагеняне
    • [с.] 16
   • 6. Мидяне и перси
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • 7. Грьци
    • [с.] 20
    • Походъ-тъ на аргонавты-тѣ, 1250 л.
     • [с.] 21
    • Троянска война 1194-1184
     • [с.] 22
    • Доряне-тѣ подъ прѣдводителство на хераклиды-тѣ усвоявать Пелопонезъ, 1100 л.
     • [с.] 23
    • Спарта, узаконенія отъ Ликурга
     • [с.] 24
    • Аѳина, узаконенія отъ Солона
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • Персадскы войны
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • Пелопонезска война
      • [с.] 33
      • [с.] 34
     • Война на Спартанцы-тѣ с Персы-тѣ
      • [с.] 35
     • Възвышеніе на Ѳивяны-тѣ
      • [с.] 36
   • 8. Македоняне
    • Филиппъ
     • [с.] 37
     • [с.] 38
    • Великый Александръ
     • [с.] 39
    • Послѣдни дѣла и смрьть на Александра
     • [с.] 40
    • [с.] 41
   • 9. Римляне
    • Италія
    • Произхожденіe на Римско-то царство
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • Правленіe отъ патриціи-тѣ
     • [с.] 44
    • Децемвири
     • [с.] 45
    • Галли-тѣ обладавать Римъ
     • [с.] 46
    • Самнитскы войны
     • [с.] 47
     • [с.] 48
    • Прьва Пуническа война 264-241 л.
     • [с.] 49
    • Втора Пуническа война 218-201
     • [с.] 50
     • [с.] 51
    • Покореніе на Македоніѭ и на Грьціѭ, униженіе на Сирійско-то царство и Третя Пуническа война
     • [с.] 52
    • Гракхы, Югуртинска война
     • [с.] 53
    • Кымври и тевтони. Прьва гражданска война
     • [с.] 54
    • Втора гражданска война
     • [с.] 55
     • [с.] 56
    • Третя гражданска война
     • [с.] 57
     • [с.] 58
    • Правленіе отъ цари-тѣ (императори)
     • Домородіе на Цезаря
      • [с.] 59
     • Честиты врѣмена на Римско-то царство
      • [с.] 60
      • [с.] 61
     • Великый-Константинъ. Паденіе на Западно-то Римско царство
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
  • Срѣдня исторія
   • Прьвый періодъ. Отъ паденіе-то на Западно-то римско царство, 476 л., до подновеніе-то му, 800 л.
    • Германци
     • [с.] 65
    • Велико прѣселеніе на народы-тѣ
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • Паденіе на Западно-то Римско царство
     • [с.] 68
    • Византійско или Источно Римско царство
     • [с.] 69
    • Арабе
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • Франкско кралство
     • [с.] 73
     • [с.] 74
    • Карлъ-Великый
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
   • Вторый періодъ. Отъ подновеніе-то на Западно-то Римско царство до крьстоносны-тѣ походы, 800-1095 л.
    • Верденскый договоръ, 843 л.
     • [с.] 78
    • а) Франція
     • [с.] 79
    • б) Германія и Италія
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
    • в) Англія
     • [с.] 83
     • [с.] 84
   • Третій періодъ. Отъ начяло на крьстоносны-тѣ походы до открытіе на Америка. 1095-1492 л.
    • 1) Крьстоносни походи
     • Причины на Крьстоносны-тѣ походы
      • [с.] 85
      • [с.] 86
     • Прьвый, Вторй и Третій крьстоносни походи
      • [с.] 87
     • Край и сѣтнины отъ Крьстоносны-ты войны
      • [с.] 88
      • [с.] 89
      • [с.] 90
     • Боярскы рядове (ордени)
      • [с.] 91
    • 2) Чястна исторія на европейскы-тѣ дрьжявы
     • Франція и Англія
      • [с.] 92
      • [с.] 93
      • [с.] 94
      • [с.] 95
      • [с.] 96
     • Пиринейскый полуостровъ
      • [с.] 97
      • [с.] 98
     • Германія и Италія
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
      • [с.] 103
      • [с.] 104
     • Византійско царство и Азія
      • [с.] 105
      • [с.] 106
      • [с.] 107
      • [с.] 108
     • Скандинавія
      • [с.] 109
      • [с.] 110
     • Славяне
      • [с.] 111
      • [с.] 112
      • [с.] 113
      • [с.] 114
      • [с.] 115
     • Блъгарія
      • [с.] 116
      • [с.] 117
      • [с.] 118
      • [с.] 119
      • [с.] 120
      • [с.] 121
      • [с.] 122
      • [с.] 123
      • [с.] 124
    • Изнамѣрванія и открытія
     • [с.] 125
  • Нова исторія
   • Прьвый періодъ. Отъ открытіе-то на Америкѫ до Вестфалскый миръ 1492-1648
    • Открытіе на Америкѫ и на морскый пѫть за въ Индиѭ
     • [с. 126]
     • [с.] 127
     • [с.] 128
    • Възвышеніе на Испанско-Австрійскый Хабсбургскый домъ и съперничество между Франціѭ и него
     • [с.] 129
     • [с.] 130
    • Реформація
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
    • Іезуитскый рядъ (Орденъ)
     • [с.] 135
    • Тридесятолѣтна война
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
    • Франція до Вестфалскый миръ
     • [с.] 140
     • [с.] 141
    • Испанія, Нидерландія и Португалія до Вестфалскый миръ
     • [с.] 142
     • [с.] 143
     • [с.] 144
    • Англія
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с.] 147
    • Сѣвероисточна Европа
     • Данія, Швеція и Норвегія
      • Развала на Калмарскѫ-тѫ уніѭ, 1523 л.
       • [с.] 148
       • [с.] 149
     • Польша, Пруссія и Лифляндія
      • [с.] 150
      • [с.] 151
     • Россія
      • [с.] 152
      • [с.] 153
   • Вторый періодъ. Отъ Вестфалскый миръ до Французскѫ-тѫ бунтѫ 1648-1798
    • 1. Западна Европа до 1740
     • [с.] 154
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
    • 2. Сѣвероисточна Европа
     • Велика Сѣверна война, 1700-1721
      • [с.] 159
      • [с.] 160
    • 3. Европа (1740-1763)
     • Война за наслѣдство на австрійскы-тѣ владѣнія
      • [с.] 161
     • Седмогодишна война, 1756-1763
      • [с.] 162
      • [с.] 163
    • 4. Европа отъ 1763 до 1789
     • 1) Португалія
     • 2) Испанія
      • [с.] 164
     • 3) Франциія
     • 4) Италія
     • 5) Холандія
     • 6) Англія
      • [с.] 165
      • [с.] 166
      • [с.] 167
     • А) Пруссія
      • [с.] 168
     • Б) Австрія
      • [с.] 169
     • В) Полшя
      • [с.] 170
     • Г) Турція
      • [с.] 171
      • [с.] 172
     • Д) Швеція
      • [с.] 173
   • Третіи періодъ. Исторія на Европѫ отъ начяло на Французскѫ-тѫ революціѭ до Ахенскый конгресъ, 1789-1818
    • 1. Революція (буна) до 1793 лѣто
     • [с.] 174
     • [с.] 175
     • [с.] 176
     • [с.] 177
    • 2. Врѣмя на републикѫ-тѫ до консулство-то отъ 1793 до 1799 л.
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
    • Врѣмена на Консулство-то (1799-1804) и на царство-то (1804-1807 л.)
     • [с.] 181
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
    • Отъ Тилзитскый миръ до 1813 л.
     • [с.] 185
     • [с.] 186
     • [с.] 187
    • Отъ начяло на 1813-1818
     • [с.] 188
     • [с.] 189
     • [с.] 190
    • Пятдесятолѣтіе отъ Вѣнскый конгрессъ до 1866 л.
     • [с.] 191
     • Англія
      • [с.] 192
      • [с.] 193
     • Австрія
      • [с.] 194
      • [с.] 195
     • Пруссія
      • [с.] 196
     • Германія
      • [с.] 197
     • Италія
      • [с.] 198
      • [с.] 199
     • Грьція
      • [с.] 200
     • Белгія
     • Испанія
      • [с.] 201
     • Португаліѭ
     • Скандинавскы-тѣ дрьжявы
     • Турція
      • [с.] 202
     • Сѣверо-Американскы-тѣ дрьжявы
      • [с.] 203
  • Съдрьжяніе
   • [с. 204]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]