Current View
Citation link:
Title:
Посланието на св. ап. Павел до Филимон като благовестие на помирението : Автореферат / Петко Господинов Чолаков ; Науч. ръководител Емил Трайчев Стоянов ; Рец. Екатерина Атанасова Дамянова, Павлин Петров Събев.; The epistle of St. Apostle Paul to Philemon as a gospel of reconciliation Petko Gospodinov Cholakov
 
Creator:
Чолаков, Петко Господинов; Colakov, Petko Gospodinov; Трайчев, Емил науч. ръководител; Дамянова, Екатерина Атанасова рец.; Събев, Павлин Петров рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на науч. ръководител Емил Трайчев Стоянов е Емил Трайчев; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 2.4 Религия и теология СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Библеистика 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Нов завет екзегеза.; Християнска етика.; Апостоли (религия)
 
*** *** ***
 
001:
001180493
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Чолаков, Петко Господинов
 
245:
Посланието на св. ап. Павел до Филимон като благовестие на помирението :| Автореферат /| Петко Господинов Чолаков ; Науч. ръководител Емил Трайчев Стоянов ; Рец. Екатерина Атанасова Дамянова, Павлин Петров Събев.
 
246:
The epistle of St. Apostle Paul to Philemon as a gospel of reconciliation| Petko Gospodinov Cholakov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 331.6 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
26 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на науч. ръководител Емил Трайчев Стоянов е Емил Трайчев
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 2.4 Религия и теология| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Библеистика| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Нов завет| екзегеза.| Християнска етика.| Апостоли (религия)
 
700:
Colakov, Petko Gospodinov| Трайчев, Емил| науч. ръководител| Дамянова, Екатерина Атанасова| рец.| Събев, Павлин Петров| рец.