Abstract:
Петър Михайлов с племенниците си Никола и Любомир Николови.
 
Created:
1910
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Михайлови
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450311
 
Subject:
портрет; AthPlus