Current View
Citation link:
Title:
Химничната прослава за св. Алексий Човек Божи сред православните славяни : Автореферат / Венета Величкова Савова ; Науч. консултант Клементина Илиева Иванова.
 
Creator:
Савова, Венета Величкова; Иванова, Клементина Илиева науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висше образование: Хуманитарни науки, Проф. направление: 2.1. Филология, Науч. спец.: Бълг. лит. (Старобълг. лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по кирилометодиевистика 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Климент Охридски св. 840-916 творчество; Алексий Човек Божи св.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Савова, Венета Величкова
 
245:
Химничната прослава за св. Алексий Човек Божи сред православните славяни :| Автореферат /| Венета Величкова Савова ; Науч. консултант Клементина Илиева Иванова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 801 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
52 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висше образование: Хуманитарни науки, Проф. направление: 2.1. Филология, Науч. спец.: Бълг. лит. (Старобълг. лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по кирилометодиевистика| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
600:
Климент Охридски| св.| 840-916| творчество| Алексий Човек Божи| св.
 
700:
Иванова, Клементина Илиева| науч. ръководител