Current View
Citation link:
Title:
Планктонни фораминифери и биостратиграфия на палеогенската система в част от Ломската депресия : Автореферат / Светлозар Данаилов Сеферинов ; Науч. ръководител Сава Георгиев Джуранов.
 
Creator:
Сеферинов, Светлозар Данаилов; Джуранов, Сава Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 01.07.07 Палеонтология и стратиграфия СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Геология, палеонтология и изкопаеми горива 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Палеонтология - кайнозойска ера България.; Геология, историческа България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Сеферинов, Светлозар Данаилов
 
245:
Планктонни фораминифери и биостратиграфия на палеогенската система в част от Ломската депресия :| Автореферат /| Светлозар Данаилов Сеферинов ; Науч. ръководител Сава Георгиев Джуранов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 4,6 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
60 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 01.07.07 Палеонтология и стратиграфия| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Геология, палеонтология и изкопаеми горива| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Палеонтология - кайнозойска ера| България.| Геология, историческа| България.
 
700:
Джуранов, Сава Георгиев| науч. ръководител