Current View
Citation link:
Title:
Функционално-семантични особености на етнонимите в езика на британската и българската преса : Автореферат / Таня Георгиева Пощова.
 
Creator:
Пощова-Петрова, Таня Георгиева
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за езиково обучение 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"
 
Subject:
Етнонимия.; Вестник език и стил Великобритания.; Вестник език и стил 2019
 
*** *** ***
 
001:
001154300
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пощова-Петрова, Таня Георгиева
 
245:
Функционално-семантични особености на етнонимите в езика на британската и българската преса :| Автореферат /| Таня Георгиева Пощова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл :879.9 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
50 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за езиково обучение| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"|
 
650:
Етнонимия.| Вестник| език и стил| Великобритания.| Вестник| език и стил| 2019