Current View
Title:
Перспективи за публично партньорство при осъществяване на политиките на Европейския съюз между неправителствения и публичния сектор в България : Автореферат / Линка Стойкова Тонева-Методиева ; Науч. ръководител Георги Д. Димитров.
 
Creator:
Тонева-Методиева, Линка Стойкова.; Димитров, Георги Димитров науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 05.11.02 Политология (Европеистика-политологични изследвания на Европейския съюз) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Европеистика" 2012; Библиогр. с. 29-30; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Европейски съюз политика; Обществен контрол Европейски съюз България.
 
*** *** ***
 
001:
001145901
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тонева-Методиева, Линка Стойкова.
 
245:
Перспективи за публично партньорство при осъществяване на политиките на Европейския съюз между неправителствения и публичния сектор в България :| Автореферат /| Линка Стойкова Тонева-Методиева ; Науч. ръководител Георги Д. Димитров.
 
260:
София,| 2012.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 704.6 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 05.11.02 Политология (Европеистика-политологични изследвания на Европейския съюз)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Европеистика"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 29-30
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
610:
Европейски съюз| политика
 
650:
Обществен контрол| Европейски съюз| България.
 
700:
Димитров, Георги Димитров| науч. ръководител