Citation link:
  • Требник, първа четвърт на ХІV век (1320)
    • л.1а
    • л.1б