Citation link:
 • Начальное ѹченїе человѣкѡмъ, хотѧщымъ ѹчитисѧ книгъ бжественнагѡ писанїѧ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Начальное ѹченїе человѣкѡмъ, хотѧщымъ ѹчитисѧ книгъ б҃жественнагѡ писанїѧ
   • [f.1r]а҃
  • Гражданскія писмена
   • [f.1v]
   • [f.2r]в҃
   • [f.2v]
   • [f.3r]г҃
   • [f.3v]
   • [f.4r]д҃
  • Слози име по азбՃцѣ под тітлами
   • [f.4v]
  • Число церковное и цыфирное
   • [f.5r]е҃
  • Имена просѡдїамъ
   • [f.5v]
  • Краткое нравоѹченіе
   • [f.6r]ѕ҃
   • [f.6v]
   • [f.7r]з҃
   • [f.7v]
   • [f.8r]и҃
   • [f.8v]
   • [f.9r]ѳ҃
   • [f.9v]
   • [f.10r]і҃
   • [f.10v]
  • Сокращенный катихисисъ
   • [f.11r]іа҃
   • [f.11v]
   • [f.12r]ів҃
   • [f.12v]
   • [f.13r]гі҃
   • [f.13v]
   • [f.14r]ді҃
   • [f.14v]
   • [f.15r]еі҃
   • [f.15v]
   • [f.16r]ѕі҃
   • [f.16v]
   • [f.17r]зі҃
   • [f.17v]
   • [f.18r]иі҃
   • [f.18v]
   • [f.19r]ѳі҃
   • [f.19v]
   • [f.20r]к҃
  • Мл҃тва воставъ ѿ с҃на
   • [f.20v]
  • Мл҃тва ѿходѧ ко с҃нՃ
  • Мл҃тва пред ѻбѣдомъ
   • [f.21r]ка҃
  • Мл҃тва послѣ ѻбѣда
   • [f.21v]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]