Abstract:
Портрет на български курсист от Военното училище в гр. София.
 
Creator:
фотоателие ’’Ив. А. Карастоянов’’
 
Created:
1900
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13958391590239
 
Subject:
портрет; ателие; ученик; училище; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups