Citation link:
Abstract:
Чаршията в с. Ново село
 
Created:
около 1930
 
Spatial:
с. Ново село, Троянско, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на занаяти и приложни изкуства - Троян
 
Identifier:
F13909023750132
 
IsFormatOf:
MNHZPI-10
 
Subject:
градски пейзаж; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplaceslovech