Citation link:
  • Университетският въпрос в Народното събрание : Речи произнесени от г. г. министрите Ст. Омарчевски и М. Турлаков при дебатите по бюджетопроекта на министерството на народното просвещение за 1922/23 финансова година на 28 март 1922 в 74 заседание на XIX-то обикновено народно събрание.
    • Заглавна страница