Abstract:
Балканска война (1912-1913). Дванадесети полк.
 
Created:
1912-1913
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13582664060024
 
IsFormatOf:
C I 2218
 
Subject:
Балкански войни; войник; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars