Citation link:
  • Списък на населените места в Царство България според преброяването на 31 декемврий 1910 година.
    • Издателска корица с надпис