Citation link:
Abstract:
Хаджи Ненчо Палавеев (1859-1936).
 
Created:
1927-1930
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670779
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 60К, оп. 1, а.е. 37.
 
Subject:
търговец; благотворител; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople