Current View
Citation link:
Title:
"Тракийският" разказ в съвременна България - стари легитимационни рефлекси или търсене на европейска принадлежност (исторически образи, културни стереотипи и идеологически конструкти) : Автореферат / Иво Емилов Страхилов ; Науч. ръководител Георги Александров Вълчев.
 
Creator:
Страхилов, Иво Емилов; Вълчев, Георги Александров науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Coverage:
Древна Тракия история. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. България - ист. стереотипи и съвременни европ. образи) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата" 2019; Библиогр. с. 29-30; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Траки култура история.; Културно-историческо наследство Древна Тракия.
 
*** *** ***
 
001:
001154986
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Страхилов, Иво Емилов
 
245:
"Тракийският" разказ в съвременна България - стари легитимационни рефлекси или търсене на европейска принадлежност (исторически образи, културни стереотипи и идеологически конструкти) :| Автореферат /| Иво Емилов Страхилов ; Науч. ръководител Георги Александров Вълчев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 454.9 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. България - ист. стереотипи и съвременни европ. образи)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 29-30
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Траки| култура| история.| Културно-историческо наследство| Древна Тракия.
 
651:
Древна Тракия| история.
 
700:
Вълчев, Георги Александров| науч. ръководител