Lorem ipsum
Citation link:
 • Жилищно - търговска сграда на Луиза и Димитър Станишеви
  • Жилищно - търговска сграда на Луяиза и Димитър Станишеви - главна фасада.
  • Фасада по ул. Братя Миладинови
  • Фрагмент от главната фасада
  • Фрагмент от фасадата по ул. Братя Миладинови
  • Софит на еркерната кула
  • Фронтон на страничната фасада
  • Фронтон