Abstract:
Христо Чернопеев (в средата), Антон Страшимиров (вторият от ляво) с приятели.
 
Created:
1900
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670529
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 771К, оп. 2, а.е. 498.
 
Subject:
освободително движение; доброволец; писател; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople