Citation link:
Abstract:
Река Осъм с покрития мост.
 
Creator:
Пасков, Григор – София
 
Created:
12.09.1933
 
Spatial:
Ловеч, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081286
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ф. 714К; оп. 1; а.е.75; л.49.
 
Subject:
пейзаж; мост; река; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplaceslovech