Current View
Citation link:
Title:
Регулация на чернодробна и бъбречна диаминооксидаза на плъх от тестостерон, аминогуанидин, синтази на азотен оксид и въглеродни наночастици : Автореферат / Милена Янкова Мишонова ; Науч. ръководител Христо Гагов.; Regulation of rat liver and kidney Diaminе oxidase of testosterone, aminoguanidine, nitric oxide synthases and carbon nanoparticles Milena Yankova Mishonova
 
Creator:
Мишонова, Милена Янкова; Misonova, Milena Jankova; Гагов, Христо Стефанов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.3 Биол. науки (науч. спец. Физиология на животните и човека) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. физиология на животните и човека 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Животни физиология.; Физиология, обща и сравнителна.
 
*** *** ***
 
001:
001140185
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мишонова, Милена Янкова
 
245:
Регулация на чернодробна и бъбречна диаминооксидаза на плъх от тестостерон, аминогуанидин, синтази на азотен оксид и въглеродни наночастици :| Автореферат /| Милена Янкова Мишонова ; Науч. ръководител Христо Гагов.
 
246:
Regulation of rat liver and kidney Diaminе oxidase of testosterone, aminoguanidine, nitric oxide synthases and carbon nanoparticles| Milena Yankova Mishonova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
39 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.3 Биол. науки (науч. спец. Физиология на животните и човека)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. физиология на животните и човека| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Животни| физиология.| Физиология, обща и сравнителна.
 
700:
Misonova, Milena Jankova| Гагов, Христо Стефанов| науч. ръководител