Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии : Т. 104. / Ред. кол. Дина Манчева - гл. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et modernes
 
Creator:
Манчева, Дина Савова ред.; Парашкевов, Борис Димитров ред.; Русенова, Стефана Минкова ред.; Маринова, Елия Йорданова ред.; Тонкин, Иван Серафимов ред.; Илиева, Людмила Борисова ред.; Сярова, Камелия ред.
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Пълното име на Людмила Илиева е Людмила Борисова Илиева-Сивкова; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Чужди езици.; Филология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии :| Т. 104. /| Ред. кол. Дина Манчева - гл. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et modernes
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,30 MB)
 
260:
2011.
 
300:
358 с.
 
500:
Пълното име на Людмила Илиева е Людмила Борисова Илиева-Сивкова
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Чужди езици.| Филология.
 
700:
Манчева, Дина Савова| ред.| Парашкевов, Борис Димитров| ред.| Русенова, Стефана Минкова| ред.| Маринова, Елия Йорданова| ред.| Тонкин, Иван Серафимов| ред.| Илиева, Людмила Борисова| ред.| Сярова, Камелия| ред.