Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров, Благой Попов и Васил Танев на среща със съветски партийни и държавни ръководители. Отляво надясно: Вячеслав Молотов, Валериан Куйбишев, Благой Попов, Серго Орджаникидзе, Васил Танев, Георги Димитров, Димитри Мануилски, Йосиф Сталин, Климент Ворошилов.
 
Created:
3.03.1934
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160184
 
IsFormatOf:
Г ІІ 884
 
Subject:
политик; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov