Current View
Citation link:
Title:
Професионално ориентиране и консултиране на юноши с асоциално поведение : Автореферат / Кръстина Георгиева Тодорова ; Науч. ръководител Моника Богданова
 
Creator:
Тодорова, Кръстина Георгиева; Богданова, Моника Борисова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 1.2. Педагогика (Професионално ориентиране и кариерно консултиране) / СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа" 2017; Библиогр. с. 62-66; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Професионално ориентиране при младежите България.; Девиантно поведение социална работа при младежите България.
 
*** *** ***
 
001:
001153304
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодорова, Кръстина Георгиева
 
245:
Професионално ориентиране и консултиране на юноши с асоциално поведение :| Автореферат /| Кръстина Георгиева Тодорова ; Науч. ръководител Моника Богданова
 
260:
София,| 2017.
 
300:
69 с. :| със сх. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 1.305 MB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 1.2. Педагогика (Професионално ориентиране и кариерно консултиране) /| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 62-66
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Професионално ориентиране| при младежите| България.| Девиантно поведение| социална работа| при младежите| България.
 
700:
Богданова, Моника Борисова| науч. ръководител