Current View
Citation link:
Title:
Алтернативни концепции (погрешни схващания) за химичното равновесие на ученици и студенти - бъдещи учители : Автореферат / Кирил Славчев Атанасов ; Науч. ръководител Александрия Генджова.
 
Creator:
Атанасов, Кирил Славчев; Генджова, Александрия Иванова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" в проф. направление - 1.3 Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Физикохимия", Уч.-науч. лаб. по хим. образование и история и философия на химията 2019; Библиогр. с. 43-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Химическо образование.; Химическо равновесие.
 
*** *** ***
 
001:
001165895
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Атанасов, Кирил Славчев
 
245:
Алтернативни концепции (погрешни схващания) за химичното равновесие на ученици и студенти - бъдещи учители :| Автореферат /| Кирил Славчев Атанасов ; Науч. ръководител Александрия Генджова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.054 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
48 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" в проф. направление - 1.3 Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Физикохимия", Уч.-науч. лаб. по хим. образование и история и философия на химията| 2019
 
504:
Библиогр. с. 43-48
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Химическо образование.| Химическо равновесие.
 
700:
Генджова, Александрия Иванова| науч. ръководител