Abstract:
Константин Людсканов (1896-1937).
 
Created:
1907
 
Spatial:
Айтос, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690042
 
IsFormatOf:
№ 30172-б
 
Subject:
армейски офицер; дипломат; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers