Citation link:
 • Кратка българска грамматика съ упражненія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Поздравление от автора към Д. В. Манчев]
   • [с. III]
   • [с.] IV
  • Введеніе
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Чясть пьрва. Скланяемы рѣчи
   • Глава пьрва. За Сѫществително-то имя
    • [с. 12]
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • Пьрво склоненіе
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
    • Второ склоненіе
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
    • Трете склоненіе
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
    • Неправилны имена
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
   • Глава втора. За Члена
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Глава третя. Прилагателно-то имя
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • Пьрво склоненіе
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
    • Второ склоненіе
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
   • Прибавленіе на третѭ-тѫ главѫ. За числителны-ты имена
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Глава четвьрта. За Мѣстоименія-та
    • [с. 61]
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • Склоненіе за показателны-ты мѣстоименія
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
    • Склоненіе за относителны-ты мѣстоименія
     • [с.] 70
     • [с.] 71
    • Склоненіе за опрѣдѣлителны-ты мѣстоименія
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
   • Глава пята. За Глагола
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • Пьрво спряженіе
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
    • Второ спряженіе
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
    • Трете спряженіе
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
    • Четвьрто спряженіе
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
    • Страдателни глаголи
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
    • Мѣстоименни глаголи
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
    • Неправилни глаголи
     • [с.] 141
     • [с.] 142
    • Еднолични глаголи
     • [с.] 143
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
   • Глава шеста. За причясті-то
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
  • [Чясть втора]. Нескланяемы рѣчи
   • Глава седма. За Нарѣчіе-то
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
   • Глава осма. За Прѣдлога
    • [с.] 160
    • [с. 161] 171
   • Глава девята. За Съѭза
    • [с. 162] 172
    • [с. 163] 173
   • Глава десята. За Междумѣтіе-то
    • [с. 164] 174
    • [с. 165] 175
    • [с. 166] 176
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]