Current View
Citation link:
Title:
Екологична оценка на повлияни от уранодобива водоеми в района на мина "Сенокос" : Автореферат / Теодора Лилянова Стоянова ; Науч. ръководители Валентин Богоев, Иванка Янева.
 
Creator:
Стоянова, Теодора Лилянова; Богоев, Валентин Мирчев науч. ръководител; Янева-Вълкова, Иванка Янкова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", науч. спец.: "Екология и опазване на екосистемите", 02.22.01 СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на природната среда" 2013; Библиогр. с. 48-49; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2013
 
Subject:
Вода - замърсяване България.; Хидробиология.; Радиация - биологично действие.; Радиоекология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянова, Теодора Лилянова
 
245:
Екологична оценка на повлияни от уранодобива водоеми в района на мина "Сенокос" :| Автореферат /| Теодора Лилянова Стоянова ; Науч. ръководители Валентин Богоев, Иванка Янева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,20 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
52 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", науч. спец.: "Екология и опазване на екосистемите", 02.22.01| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на природната среда"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 48-49
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2013
 
650:
Вода - замърсяване| България.| Хидробиология.| Радиация - биологично действие.| Радиоекология.
 
700:
Богоев, Валентин Мирчев| науч. ръководител| Янева-Вълкова, Иванка Янкова| науч. ръководител