Citation link:
Abstract:
Проект на художника Иван Пенков за театрални декори.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Иван Пенков
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450365
 
Subject:
художник; театър; AthPlus