Citation link:
 • Кратка елементарна геометрія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Предговоръ
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Погрѣшки
   • [с. V]
   • [с. VI]
   • [с. VII]
   • [с. VIII]
  • Введеніе
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Часть I. Планиметрія
   • Глава I. Прави линіи и ѫгъли
    • [с. 5]
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Глава II. Геометрически фигури
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • Равенство на триѫгълници-тѣ
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • Свойства на перпендикуляръ-тъ и на наклонени-тѣ
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Геометрически задачи
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
   • Глава III. Успорѣдни линіи
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • Параллелограмми и трапеціи
     • [с.] 36
     • [с.] 37
    • Задачи
     • [с.] 38
   • Глави IV. Пропорціонални линіи
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • Пропорціонални линіи
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
   • Глава V. Подобни триѫгълници
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • Подобни многоѫгълници
     • [с.] 50
   • Глава VI. Измѣрваніе на ѫгъли-тѣ съ дѫги
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • Задачи
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
   • Глави VII. Измѣрваніе на лица-та на праволинейни-тѣ фигури
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
   • Глава VIII. Опредѣленіе на окрѫжность-тѫ и лице-то на крѫгъ-тъ
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • Задачи
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
  • Часть II. Стереометрія
   • Глава I. Линіи и плоскости въ пространството
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • Глава II. Ѫгъли, образувани отъ плоскости
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
   • Глава III. За многогранници-тѣ
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • Правилни могогранници
     • [с.] 125
   • Глава IV. Измѣрваніе на объеми-тѣ
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
   • Глава V. Крѫгли тѣла. Цилиндръ, конусъ и сфера
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • Задачи
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
  • Имена-та на родолюбиви-тѣ спомоществователи
   • [с. 159]
   • [с.] 160
   • [с.] 161
   • [с.] 162
   • [с.] 163
   • [с.] 164
   • [с.] 165
  • [Последни страници и корица]
   • [Задна оригинална корица]