Citation link:
  • Кратка елементарна геометрія
    • [Корица и начални страници]
      • [Предна оригинална корица]
      • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
    • Предговоръ
      • [с. III]
      • [с. IV]
    • Погрѣшки
      • [с. V]
      • [с. VI]
      • [с. VII]
      • [с. VIII]
    • Введеніе
      • [с. 1]
      • [с.] 2
      • [с.] 3
      • [с.] 4
    • Часть I. Планиметрія
      • Глава I. Прави линіи и ѫгъли
        • [с. 5]
        • [с.] 6
        • [с.] 7
        • [с.] 8
        • [с.] 9
        • [с.] 10
        • [с.] 11
      • Глава II. Геометрически фигури
        • [с.] 12
        • [с.] 13
        • [с.] 14
        • Равенство на триѫгълници-тѣ
          • [с.] 15
          • [с.] 16
          • [с.] 17
          • [с.] 18
          • [с.] 19
          • [с.] 20
          • [с.] 21
          • [с.] 22
        • Свойства на перпендикуляръ-тъ и на наклонени-тѣ
          • [с.] 23
          • [с.] 24
        • Геометрически задачи
          • [с.] 25
          • [с.] 26
          • [с.] 27
      • Глава III. Успорѣдни линіи
        • [с.] 28
        • [с.] 29
        • [с.] 30
        • [с.] 31
        • [с.] 32
        • [с.] 33
        • [с.] 34
        • [с.] 35
        • Параллелограмми и трапеціи
          • [с.] 36
          • [с.] 37
        • Задачи
          • [с.] 38
      • Глави IV. Пропорціонални линіи
        • [с.] 39
        • [с.] 40
        • [с.] 41
        • Пропорціонални линіи
          • [с.] 42
          • [с.] 43
          • [с.] 44
      • Глава V. Подобни триѫгълници
        • [с.] 45
        • [с.] 46
        • [с.] 47
        • [с.] 48
        • [с.] 49
        • Подобни многоѫгълници
          • [с.] 50
      • Глава VI. Измѣрваніе на ѫгъли-тѣ съ дѫги
        • [с.] 51
        • [с.] 52
        • [с.] 53
        • [с.] 54
        • [с.] 55
        • [с.] 56
        • [с.] 57
        • [с.] 58
        • [с.] 59
        • Задачи
          • [с.] 60
          • [с.] 61
          • [с.] 62
          • [с.] 63
          • [с.] 64
          • [с.] 65
      • Глави VII. Измѣрваніе на лица-та на праволинейни-тѣ фигури
        • [с.] 66
        • [с.] 67
        • [с.] 68
        • [с.] 69
        • [с.] 70
        • [с.] 71
        • [с.] 72
        • [с.] 73
        • [с.] 74
        • [с.] 75
        • [с.] 76
        • [с.] 77
        • [с.] 78
        • [с.] 79
        • [с.] 80
      • Глава VIII. Опредѣленіе на окрѫжность-тѫ и лице-то на крѫгъ-тъ
        • [с.] 81
        • [с.] 82
        • [с.] 83
        • [с.] 84
        • [с.] 85
        • [с.] 86
        • [с.] 87
        • [с.] 88
        • [с.] 89
        • [с.] 90
        • [с.] 91
        • [с.] 92
        • Задачи
          • [с.] 93
          • [с.] 94
          • [с.] 95
          • [с.] 96
          • [с.] 97
          • [с.] 98
          • [с.] 99
          • [с.] 100
          • [с.] 101
    • Часть II. Стереометрія
      • Глава I. Линіи и плоскости въ пространството
        • [с.] 102
        • [с.] 103
        • [с.] 104
        • [с.] 105
        • [с.] 106
        • [с.] 107
        • [с.] 108
        • [с.] 109
        • [с.] 110
        • [с.] 111
      • Глава II. Ѫгъли, образувани отъ плоскости
        • [с.] 112
        • [с.] 113
        • [с.] 114
        • [с.] 115
      • Глава III. За многогранници-тѣ
        • [с.] 116
        • [с.] 117
        • [с.] 118
        • [с.] 119
        • [с.] 120
        • [с.] 121
        • [с.] 122
        • [с.] 123
        • [с.] 124
        • Правилни могогранници
          • [с.] 125
      • Глава IV. Измѣрваніе на объеми-тѣ
        • [с.] 126
        • [с.] 127
        • [с.] 128
        • [с.] 129
        • [с.] 130
        • [с.] 131
        • [с.] 132
        • [с.] 133
        • [с.] 134
        • [с.] 135
        • [с.] 136
        • [с.] 137
        • [с.] 138
        • [с.] 139
      • Глава V. Крѫгли тѣла. Цилиндръ, конусъ и сфера
        • [с.] 140
        • [с.] 141
        • [с.] 142
        • [с.] 143
        • [с.] 144
        • [с.] 145
        • [с.] 146
        • [с.] 147
        • [с.] 148
        • [с.] 149
        • [с.] 150
        • [с.] 151
        • Задачи
          • [с.] 152
          • [с.] 153
          • [с.] 154
          • [с.] 155
          • [с.] 156
          • [с.] 157
          • [с.] 158
    • Имена-та на родолюбиви-тѣ спомоществователи
      • [с. 159]
      • [с.] 160
      • [с.] 161
      • [с.] 162
      • [с.] 163
      • [с.] 164
      • [с.] 165
    • [Последни страници и корица]
      • [Задна оригинална корица]