Citation link:
Abstract:
Николай Лилиев (1885-1960) е български поет, драматург на Народния театър, преподавател по френски език; преводач от френски, немски и руски език. Панчо Владигеров, 3.VІІ.1935 г.
 
Creator:
Phot. Swirbuis, Riga
 
Created:
1935
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка Николай Лилиев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950576
 
IsFormatOf:
Сн. 313/82
 
Subject:
писетл; музикант; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld