Current View
Citation link:
Title:
Радиото - властта на медията или медия на властта : Отношенията медия - власт в периода 1944 - 1956 г. в България Автореферат / Цветелина Димитрова Стойкова ; Науч. ръководител Венцислав Димов.
 
Creator:
Стойкова, Цветелина Димитрова; Димов, Венцислав Димов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 05.03. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Радиожурналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Радио- и телевизионна журналистика, българска история; Средства за масова информация - влияние история България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стойкова, Цветелина Димитрова
 
245:
Радиото - властта на медията или медия на властта :| Отношенията медия - власт в периода 1944 - 1956 г. в България| Автореферат /| Цветелина Димитрова Стойкова ; Науч. ръководител Венцислав Димов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 384 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
33 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 05.03. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Радиожурналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Радио- и телевизионна журналистика, българска| история| Средства за масова информация - влияние| история| България.
 
700:
Димов, Венцислав Димов| науч. ръководител