Citation link:
  • Мистични разговори /Пол Верлен ; На бълг. от Г. Милев.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев